Tartalom megjelenítő

Szerződésminták

Általános Kölcsönszerződés mintaszerződés

Hitelkártya mintaszerződés

 

A Kamatfelár-változtatási mutató a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató. Valamely referenciakamat vagy referenciahozam változását fejezi ki a bázis időszakhoz mérten, amely megmutatja, hogy a referencia-kamatlábon felüli kamatrész milyen mértékben változtatható. A kamatfelár-változtatási mutatót és a számítási módszertant a Magyar Nemzeti Bank teszi közzé.

A Friedrich Wilhelm Raiffeisen 2015. február 1. napja óta  Forint hitelek esetén a H0F, Deviza és Multicurrency hitelek esetén a D0F elnevezésű kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. Az alkalmazott HOF és DOF kamatfelár-változtatási mutatók értéke 2015. február 1. napja óta 0, amely alapján a kamatfelár a futamidő alatt rögzített, annak egyoldalú, az ügyfélre nézve kedvezőtlen módosítására a Bank nem jogosult.