Tartalom megjelenítő

Hírlevél - 2017. II. negyedév

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága 2147315767 sz. határozatával kijelölte Bankunkat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/D. § szerinti utólagos adófizetésben és 39/E. § szerinti részesedés kedvezményes megszerzésében történő közreműködésre.
Bankunk a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatásait anonim módon, a megfelelő diszkréció mellett biztosítja ügyfelei részére. Utólagos adófizetés esetében a Bankunk által teljesített adóbevallás során ügyfeleink adatai a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nem kerülnek feltüntetésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az új termékek a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban 2017.06.27. napjáig igényelhetőek.

Utólagos adófizetés

A magyarországi adóilletőségű természetes személyt a 2016. június 30-ig megszerzett, alábbi adókötelezettségi jogcímek alá eső jövedelme alapjául szolgáló bevételei tekintetében megilleti az utólagos adófizetés választásának lehetősége:

a) egyéb jövedelem;
b) kamatjövedelem;
c) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem;
d) csereügyletből származó jövedelem;
e) osztalékból származó jövedelem;
f) árfolyamnyereségből származó jövedelem;
g) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
h) vállalkozásból kivont jövedelem.

Utólagos adófizetés választása esetén a jövedelmeket terhelő személyi jövedelemadó mértéke az adóalap 10%-a. Ezen adózási forma választása esetén, az adó megállapítása során semmilyen adót csökkentő tétel nem vehető figyelembe, azonban a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló jövedelmet a személyi jövedelemadón és az önellenőrzési pótlékon kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

Az önellenőrzési pótlék a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a jövedelem megszerzésének adóévére vonatkozó személyijövedelemadó-bevallás benyújtására előírt határidőtől a jövedelem jóváírásának hónapjára vonatkozó adóbevallás benyújtására előírt határidőig terjedő időszakra kerül felszámításra.

Az adókötelezettség utólagos adófizetéssel történő teljesítésének feltétele, hogy az erre kijelölt bank által az Ügyfél javára az adókötelezettségek teljesítése céljából megnyitott bankszámlán a személyi jövedelemadó alapjául szolgálópénzösszeget 2017. június 30-ig befizetés vagy utalás alapján jóváírják.

Tagi részesedés kedvezményes megszerzése

A jogi személy, illetve egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés (továbbiakban: tagi részesedés) megszerzése az azt megszerző magyar adófizetési kötelezettség alá eső természetes személynél, cégnél illetve egyéb szervezetnél nem eredményezi fizetési kötelezettség (adó, járulék, hozzájárulás vagy illeték) keletkezését, amennyiben:

a) a megszerzett tagi részesedés legalább 10 százalékos részesedést biztosít az azt kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet saját tőkéjében és
b) a tagi részesedés 2017. június 30-ig történő átruházását közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt szerződés tartalmazza, továbbá
c) a tagi részesedés vételárának teljesítése az erre kijelölt bank által vezetett bankszámla megterhelésével 2017. június 30-ig megtörtént, valamint
d) a tagi részesedés megszerzését a bank által kiállított igazolás bizonyítja.

 

Kérjük, hogy amennyiben az utólagos adófizetés, illetve a kedvezményes tagi részesedésszerzés igénybevétele kapcsán érdeklődik, keresse bizalommal banki tanácsadóját.

Évek óta, kampány jelleggel - független kérdezőbiztosok közreműködésével - telefonos megkeresés útján kérünk visszajelzést ügyfeleinktől szolgáltatásunk minőségéről. Az idei évben április végén került sor az ügyfél-elégedettségi kutatás elvégzésére (NPS módszer alkalmazásával), melynek keretén belül egy külső piackutató partnerünk telefonon kereste meg azon ügyfeleinket, akik a részvételhez előzetesen hozzájárultak.
A nemzetközileg is elismert módszertan alapján elvégzett ügyfél-elégedettség felmérés során a tavaly elért kiemelkedően magas NPS értéket is sikerült felülmúlni, ez fantasztikus eredmény a private banking szolgáltatók körében, melyre rendkívül büszkék vagyunk.
A felmérésben részt vevő ügyfeleinknek köszönjük, hogy időt szántak a felmérésre és válaszaikkal segítettek minket a kiszolgálás szintjének emelésében.

2017 februárjában a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő elindította globális fókuszú vegyes alapcsaládját. A Raiffeisen Megoldás Alapcsalád 3 alapja mögött hazai és külföldi kollégáink szakértelme áll. Mindhárom alap vonzó hozampotenciállal rendelkezik, az eltérő kockázati szintjeiknek köszönhetően pedig a különböző kockázatvállalású és hozamelvárású ügyfelek garantáltan megtalálják a számukra megfelelőt.

Mit tegyünk, ha kockázatmentes eszközök hozamánál magasabbat célzunk meg?

  • Válasszunk magasabb hozampotenciállal rendelkező terméket, ami még megfelel a kockázatviselő képességünknek,
  • Gondolkodjunk hosszabb időtávban,
  • Használjunk kockázatcsökkentő módszereket,
  • Keressünk globálisan még értéket tartalmazó befektetéseket,
  • Diverzifikáljuk a befektetéseinket,
  • Maradjunk aktívak és reagáljunk gyorsan a piaci kihívásokra.

A Raiffeisen Csoport az új Raiffeisen Megoldás Alapcsaláddal áll az ügyfelek rendelkezésre, hogy segítséget nyújtson a fenti feladatok elvégzésében.

A Raiffeisen Megoldás Alapcsalád főbb jellemzői

Széles befektetési paletta
Egyetlen termék megvásárlásával széles befektetési paletta érhető el: pénzpiaci eszközök, állampapír- és vállalati kötvény alapok, hazai- és nemzetközi részvénybefektetések, ingatlankitettséget biztosító befektetések, legjobb abszolút hozamcélú alapok Magyarországról, nyersanyag- és egyéb árupiaci befektetések.

Professzionális szolgáltatás
Az alapok összetétele rugalmasan alkalmazkodik a gyorsan változó gazdasági és piaci környezethez. Hazai és bécsi szakemberek szakértelme és aktivitása biztosítja, hogy az alapok összetétele rendszeresen igazodjon a piaci trendekhez, amely működést folyamatos és szigorú kockázatkontrollal, és előre meghatározott kockázati limitekkel egészítünk ki.

Rugalmasság
Az alapok egyszeri és a rendszeres megtakarításra egyaránt kiválóan alkalmasak.
A Megoldás Alapcsaládban három különböző kockázati szint érhető el, továbbá kétféle devizanemben, forintban és euróban is megvásárolhatóak. A rövidebb ajánlott futamidejű befektetések jellemzően alacsonyabb kockázattal, míg a hosszabb időtávúak magasabb hozampotenciállal rendelkeznek.
Így kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb megoldást, élethelyzetéhez igazíthatja a befektetési időtávot. Pénzét a minimálisan ajánlott befektetési időtáv figyelembe vételével érdemes elhelyezni, azonban befektetését a minimális ajánlott futamidőn túl is tarthatja az alapokban. Ugyanakkor az ajánlott befektetési időtávon belül is bármikor hozzáférhet a megtakarításához és annak hozamához.

Az Alapcsaláddal kapcsolatos részletes információért kérjük, keresse fel személyes befektetési tanácsadóját!

A Raiffeisen Megoldás Alapcsalád főbb kockázatai

Piaci kockázat: a befektetőknek az alapok portfóliójában lévő egyedi befektetési eszközök árfolyam ingadozásának kockázatával kell szembenézniük.

Likviditási kockázat: Fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót nem sikerül időben megfelelő áron eladni. Ez a kockázat a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséhez is vezethet.

Partnerkockázat: Az alapok különböző szerződéses partnerekkel kötnek ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetésképtelenség miatt nem teljesítik az alap követeléseit.

Származtatott ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: Az alapok származtatott ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat, aminek következtében nő az alapok árfolyam ingadozásának kockázata.

Az alapok további kockázatairól a Kezelési Szabályzat IV. 26. fejezetében tájékozódhat.

A jelen dokumentumban található információk csak tájékoztatási célt szolgálnak, nem teljes körűek és nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok Kiemelt Befektetői Információjából, hivatalos Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, melyek az alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő honlapján (alapok.raiffeisen.hu) érhetőek el, és az Alapkezelőnél is beszerezhetőek.

Az alapok kezelője a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: H-EN-III-187/2015.), forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt. (tev. eng. sz.: 22/1992., a Budapesti Értéktőzsde tagja).