Tartalom megjelenítő

Hírlevél - 2016. I. negyedév

 
  Új bankkártyás biztonsági előírás bevezetése
     
  Értékpapír- és ügyfélszámla egyenleg
     
  Új Perspektívák a Raiffeisen Alapkezelő kínálatában
     
  Adóváltozások 2016. január 1-től
 
 

 

 

Új bankkártyás biztonsági előírás bevezetése

2016. január 19-től Bankunk a külföldi kártyahasználat biztonságának növelése érdekében új biztonsági előírásokat léptet hatályba, amely intézkedés az Európán kívüli országokban kezdeményezett bankkártyás tranzakciók automatikus engedélyezését korlátozhatja.

Egy előzetes bejelentéssel megelőzheti a kártyatranzakciók esetleges visszautasítását, amely előfordulhat, amennyiben a Bank a tranzakció teljesítését kockázatosnak ítéli, vagy azzal kapcsolatban valamilyen csalás gyanúja merül fel. Így kérjük, amennyiben Európán kívüli országba utazik és ott Raiffeisen bankkártyáját és/vagy hitelkártyáját használni kívánja, az utazás megkezdése előtt jelezze Bankunk számára külföldi tartózkodásának időtartamát, a használni kívánt kártya számát és a használatban érintett ország(ok) nevét.

Bejelentését megteheti személyes befektetési tanácsadójánál vagy a 0-24 órán át hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon, a +36 40 58 58 58-as telefonszámon.

Bővebb információért kérjük, forduljon befektetési tanácsadójához, vagy tekintse meg a honlapunkon található tájékoztatót!
 

 
 
 
 

Értékpapír- és ügyfélszámla egyenleg

Ügyfeleink 2016. február 5-től a vonatkozó jogszabályok értelmében a Magyar Nemzeti Bank elektronikus felületén lekérdezhetik a Raiffeisen Banknál vezetett értékpapír- és ügyfélszámláik egyenlegét.

Az értékpapír- és ügyfélszámlával rendelkező, befektetési szolgáltatást igénybe vevő számlatulajdonos Ügyfeleinknek a bank havonta küld - a megelőző hónap (tárgyhónap) utolsó napjára vonatkozó - egyenlegértesítőt. Ezzel egyidejűleg a bank az MNB-nek megküldi az adott tárgyhónap utolsó napjára vonatkozóan az értékpapírszámlákon található értékpapírokról és az ügyfélszámlákon található pénzeszközökről készített jelentést. Az első jelentést, és egyenlegértesítőt Bankunk 2016. január 31. napjára vonatkozóan készíti el.

Ügyfeleink az MNB honlapján, a www.mnb.hu címen kérdezhetik le a Bank által nyilvántartott, és adott tárgyhónapra vonatkozó befektetési szolgáltatási termékek aktuális egyenlegadatát. A lekérdezésre a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig van lehetőség.

A lekérdezéshez szükséges belépési adatok:

  • a Bank által generált egyedi (háromszor nyolc számjegyből álló) belépési azonosító és
  • az egyenlegértesítőn szereplő havonta változó jelszó.

Meglévő Ügyfeleinknek a belépési azonosítót a Bank külön levélben küldi el 2016. januárjában, míg az új Ügyfeleknek szerződéskötéskor adjuk át azt.

Ügyfeleink részére az adatvédelmi témában az alábbi biztonsági ajánlás fokozott betartását tartjuk előremutatónak:
  • Belépési azonosítóját és hozzá rendelt jelszavát senkinek ne adja meg, és azokat együtt egy helyen ne tárolja! Ezekről ne készítsen olyan feljegyzést, amely illetéktelen kezébe kerülve lehetővé teszi a belépést az Ön nevében!
  • Védje számítógépes eszközeit tűzfallal, rendszeresen frissített víruskereső programokkal, és gondoskodjon arról, hogy a használt operációs rendszer mindig rendelkezzen a gyártó által javasolt biztonsági frissítésekkel!
  • Határozottan nem javasoljuk, hogy az egyenleg lekérdezése céljából az MNB honlapját nyilvános internethálózaton keresztül keresse fel, hiszen ezen közös használatú eszközök esetében a megfelelő informatikai védelem nem garantált.

Az MNB internetes felületén történő lekérdezéssel kapcsolatban kérjük, nézze meg az MNB honlapját (www.mnb.hu), további kérdés esetén kérjük, forduljon bizalommal személyes befektetési tanácsadójához!
 
 
 
 

Új Perspektívák a Raiffeisen Alapkezelő kínálatában

A Raiffeisen Alapkezelő újításai között figyelemre érdemes az új módszertan szerint kezelt Vegyes Alap kínálat. A Raiffeisen Perspektíva Alapok már indulásuk óta óvatos (kötvénytúlsúlyos) vegyes alapok voltak, de 2015 őszétől a Raiffeisen Alapkezelő szakemberei megalkottak egy hat faktoros modellt, amely alapján ezentúl dinamikusan fogják változtatni a Raiffeisen Perspektíva Alapok részvénykitettségét 0% és 40% között, amellett, hogy a korábban deklarált közepes kockázati szintet megtartják.

Napjainkra jellemző, hogy egyre inkább csökkennek a kockázatmentesnek tekintett eszközök kamatai, és a piacon tapasztalt elvárt hozamok. Ráadásul ez már nem csak a fejlett gazdaságok kamatszintjeit jellemzi, hanem a magyar forintban elérhetőeket is. A tapasztalat szerint a 0% körüli fix kamatozású termékek arra ösztönzik a piaci szereplőket, hogy egyre nagyobb és nagyobb kockázatokat vállaljanak fel, ami komoly kihívást jelent a számukra.

Látni kell, hogy az elmúlt időszakban a felértékelődés nemcsak a fejlett kötvények esetében következett be, hanem a kockázatosabb eszközök piacain is, mint például a fejlett gazdaságok részvénypiacai közül az amerikai, a német és a japán piacokon egyaránt. A tendencia olyan kérdéseket vet fel, miszerint érdemes-e egy hosszú emelkedés után még ezekre a piacokra beszállni, vagy esetleg a nagyobb kockázatot rejtő feltörekvő részvénypiacok környékén kellene körülnézni? Illetve, hogy érdemes-e még egyáltalán részvénykitettséget vállalni, és ha igen, akkor mekkorát?

Válaszként sokszor csak annyit hallunk, hogy sok függ az aktuális makrogazdasági helyzettől, a piaci hangulattól, a piaci trendektől (technikai képtől), esetleg egy a piacon várt nagyobb esemény hatásaitól, vagy attól, hogy az intézményi befektetők hogyan pozícionálják magukat a befektetési eszközök között. Ezen túlmenően azonban egyéb támpontot nem igazán kapunk. Az Alapkezelő a helyzetet felismerve alakított ki egy új, aktív kezelési formát a két vegyes alapja esetében.

A Raiffeisen Alapkezelő a fenti piaci változókat alapul véve megalkotott egy hat faktoros modellt, amelyben az összes fenti szempontot összegyűjtötte, és 2015 őszétől kezdődően a szempontok legfrissebb megítéléseinek összefésülésével alakítja ki az aktuálisan legjobbnak ítélt részvényarányt a Raiffeisen Perspektíva Alapok portfólióiban. A további kitettségek szigorúan pénzpiaci és kötvény jellegűek maradnak. Az Alapkezelő a fentiek figyelembe vételével aktív menedzsmentet fog megvalósítani, ami azt jelenti, hogy a befektetőnek nem kell figyelnie a faktorok változásait, és annak függvényében módosítania a saját portfólióján, hanem ezt megteszik helyette az alapkezelő szakemberei.

A vegyes alap mint kategória, annyit jelent, hogy a befektető a befektetési jegy megvásárlásával egyszerre kap egy kész portfóliót, melyben betét-, kötvény- és részvénykitettséget egyaránt szerez. Az arányok meghatározásánál lehet az alap kockázatosságát beállítani, amelyet leginkább a részvényarány nagysága határoz meg. A Perspektíva Alapok továbbra is kötvénytúlsúlyos vegyes alapok maradnak, amelyekben a maximális részvénykitettség 40%-os lehet, de ez csak olyan esetben lesz így, amikor szakemberek szerint minden faktor az emelkedés irányába mutat. Az Alapkezelő kedvezőtlen piaci körülmények esetén a részvényarányt akár 0%-ra is csökkentheti.

Olyan vegyes alapok, mint a Raiffeisen Perspektívák nem sok található a hazai piacon. Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok fellelhetőek ugyan, de olyan, amelyik a konkrét piaci szempontok (makrogazdasági kép, nagy elemzőházak ajánlásai, piaci értékeltség, piacon uralkodó befektetői hangulat, nagyobb hatású események bekövetkeztének kockázata, technikai kép) alapján aktívan változtatja a részvényarányát, már kevés. Ráadásul a Raiffeisen Perspektíva vegyes alapok elérhetőek forint denomináció mellett euróban is! Az alapvető különbség a két devizanemű alap között, hogy a forintos esetében a pénzpiaci és kötvénykitettség alapvetően hazai fókuszú, míg a Perspektíva Eurónál globális jellegű.

Az Alapokkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel személyes befektetési tanácsadóját!

 
 
 
  Adóváltozások 2016. január 1-től

A 2006 szeptemberében bevezetett kamatadó, az árfolyamnyereség adója és osztalékadó kulcsa 2016. január 1-től a személyi jövedelemadóéval együtt az eddigi 16%-ról 15%-ra csökkent. A csökkenő kamatadó azokra a kamatjövedelmekre vonatkozik, amelyeket a 2016. január 1-je utáni időszakból realizál az Ügyfél. A 2015. december 31-ig realizált időarányos kamatrész után még 16%-os kamatadót és 6%-os egészségügyi hozzájárulást, míg a 2016. január 1-jétől realizált időarányos kamatrész után már 15%-os kamatadót és 6%-os egészségügyi hozzájárulást kell a Banknak levonnia. Az árfolyamnyereség-adó és osztalékadó esetén nincs szó a fenti arányosításról, a jövedelemadó a teljes összegre 15%.